Dự án trồng cây bóng mát biệt thự hà đông hà nội

Đơn vị trồng: cây xanh Việt Nam!
Đối tác: bà Nguyễn Khánh An Hy (chủ biệt thự)
Số lượng cây xanh: 8 cây công trình bao gồm: cây vú sữa,