Dự án trồng cây xanh công trình công ty TNHH Mai Hoàng Nam Định

Đơn vị trồng: cây xanh Việt Nam!
Đối tác: công ty TNHH mai Hoàng
Số lượng cây xanh: 80 cây công trình bao gồm: cây vú sữa, cây xoài, cây ban Tây Bắc