Cây cung điện vàng

Liên hệ

Cây Cung Điện Vàng còn thường được gọi với tên Huy Hoàng, Hoàng Mai mini, Cung điện Hoàng hậu. Cây được tìm thấy ở trong các khu rừng nhiệt đới thuộc Đông Nam Á và Tây Nam Á, đặc biệt mọc nhiều ở các đầm lầy. Cây cung điện vàng là loại cây thân thảo, sống lâu năm, mọc theo dạng khóm có chiều cao khoảng 80cm.