Cây cau trắng

Liên hệ

Cây cau trắng là loài cau kiểng phổ biến, được trồng khá nhiều; cây có tên như vậy vì màu hoa của cây cau màu trắng còn bẹ vẫn xanh bình thường không giống như cau đỏ hay cau vàng đặt tên theo bẹ của cây.