Cây Giáng hương

Liên hệ

Cây giáng hương: Được trồng rất nhiều tai các đường phố mới Hà Nôi, ưu điểm là xanh tốt quanh năm, lá dầy, tán  tròn, hoa vàng rất đẹp