Cây lộc vừng

Liên hệ

Lộc Vừng Top 10 Cây Xanh Công Trình và Cây Xanh Ngoại Thất Được Ưa Chuộng Nhất. Hiện tại vườn ươm của Cây Xanh VN có khoảng hơn 100 gốc Vừng Các Loại. Kích Cỡ đường kính gốc từ 10Cm Đến 1m.