Cây sung

Liên hệ

Ngoài là một trong những cây cảnh mang dáng dấp khoẻ khoắn,cây sung còn là cây lấy bóng mát, cây công trình rất đep.