Cây vạn tuế

Liên hệ

Cây Vạn Tuế có tên khoa học là Cycas revolute, có nguồn gốc từ miền Nam Nhật Bản, thuộc chi Cycas, họ Cycadaceae, bộ Cycadales, lớp Cycadopsida, ngành Cycadophyta.