Cây bàng Đài Loan

Liên hệ

  • Tên gọi khác của cây bàng đài loan:
  • Tên khác : bàng lá nhỏ, Tiểu diệp lãm nhân thụ
  • Tên khoa học : Terminalia mantaly
  • Phân bố chủ yếu của bàng đài loan : Cây phân bố rộng rãi từ Madagascar dến Senegal, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda.
  • Bàng Đài Loan du nhập vào Việt Nam trong khoảng thập niên vừa qua, được trồng ở vài công viên, đường phố một số tỉnh thành Nam bộ. Dần dần nó được giới thiệu trồng làm cây bóng mát và tôn tạo cảnh quan ở một số thành phố miền Trung.