Cây Hoa Trà

Liên hệ

Tên khoa học: Cây hoa trà có tên khoa học là Camellia

Nguồn gốc:

Cây hoa trà có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới và tập trung chủ yếu ở khu vực các nước châu á khí hậu mát cận nhiệt đới: Việt nam, Hàn quốc, Nhật bản, Trung quốc.